Dotsent

Muratov Ashirbek Raximovich

Kitoblar ro‘yxati

MUQOVASI TO‘LIQ NOMI HAVOLA
BАKАLАVR BITIRUV MАLАKАVIY ISHINI BАJАRISH BO`YICHА USLUBIY KO`RSАTMА Irmuхаmеdоvа L.Х. Firlinа G.L. (2019). BАKАLАVR BITIRUV MАLАKАVIY ISHINI BАJАRISH BO`YICHА USLUBIY KO`RSАTMА , ТИҚХММИ
МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ  по прохождению практики, предшествующей выпускной квалификационной работе бакалавра для студентов по направлению 
 5340700 ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Ирмухамедова Л.Х, доцент Фырлина Г.Л, ст.преподаватель Ашрабова М.А, ст.преподаватель (2019). МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ по прохождению практики, предшествующей выпускной квалификационной работе бакалавра для студентов по направлению 5340700 ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО , ТИИИМСХ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА Ирмухамедова Л.Х, доцент Фырлина Г.Л, ст.преподаватель Ашрабова М.А, ст.преподаватель (2019). МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА , ТИИИМСХ
по организации самостоятельной работы студентов по  дисциплине «ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ» Ирмухамедова Л.Х, доцент Фырлина Г.Л, ст.преподаватель Ашрабова М.А, ст.преподаватель (2019). по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ» , ТИИИСХ
IRRIGATSIYA VA MELIORATSIYA ISHLARINI KOMPLEKS MEXANIZATSIYALASH Muratov A.R. (2019). IRRIGATSIYA VA MELIORATSIYA ISHLARINI KOMPLEKS MEXANIZATSIYALASH , TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO`JALIGINI MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI
BАKАLАVR BITIRUV MАLАKАVIY ISHINI BАJАRISH BO`YICHА USLUBIY KO`RSАTMА Irmuхаmеdоvа L.Х Firlinа G.L Ashrabova (2019). BАKАLАVR BITIRUV MАLАKАVIY ISHINI BАJАRISH BO`YICHА USLUBIY KO`RSАTMА , ТИҚХММИ

Tizim haqida

University Profile System axborot tizimi

Bog‘lanish

Toshkent shahar, Qori Niyoziy ko‘chasi, 39-uy

+99871 237-46-68
+99871 237-19-31