Abdullaev Zafar Saifutdinovich>
Abdullaev Zafar Saifutdinovich
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Docent
Information:
Faculty
Organization and management of water resources
Department
Information technologies
Degree
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Docent
Contact:
Phone
(99871)237-19-48
Citations:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
User Accounts:

Abdullaev Zafar Saifutdinovich

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Docent

List of Books

FULL TITLE LINK
Z. S. Abdullayev, S. S. Mirzayev (2019). Axborot texnologiyalari va jarayonlarini matematik modellashtirish nomli o`quv qo`llanma , TIQXMMI
Z. S. Abdullayev, M. Yusupov, Z. Siddiqov, S. P. Movlonov (2019). Axborot texnologiyalari va jarayonlarini matematik modellashtirish nomli o'quv qo'llanma , TIQXMMI
Z.S. Abdullayev (2019). Axborot texnologiyalari va jarayonlarini matematik modellashtirish nomli elektron darslik , TIQXMMI
Компьютерная академия (2019). Основы программирования на C++ (Урок №5) View
Компьютерная академия (2019). Разработка клиентских сценариев с Javascript (Урок №5) View
Компьютерная академия (2019). Управление программными проектами (Урок №2) View