Abduraxmonov Sarvar Narzullayevich>
Abduraxmonov Sarvar Narzullayevich
t.f.f.d. PhD docent
Information:
Faculty
Land management
Department
Geodesy and geoinformatics
Degree
t.f.f.d. PhD docent
Contact:
Phone
+99871-237-19-16, +99893-545-34-34
Citations:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
User Accounts:

Abduraxmonov Sarvar Narzullayevich

t.f.f.d. PhD docent

List of Events

FULL TITLE LINK
Yosh avlodni ilm-fanga bo`lgan munosabati, TIQXMMI, 19-02-2020 - 19-02-2020 View
Alisher Navoiy va Mirzo Вobur ijodida barkamol avlod tarbiyasi, TIQXMMI, 17-02-2020 - 17-02-2020 View
Ikki mutafakkir yodi, TIQXMMI, 17-02-2020 - 17-02-2020 View
Talabalar Toshkent shahri festivallarida, Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston davlat katta drama teatrida, 15-02-2020 - 15-02-2020 View
Prezident Murojaatnomasiga doimiy murojaat, TIQXMMI, 10-02-2020 - 10-02-2020 View
Sog‘lom turmush tarziga rioya qilish, TIQXMMI TTJ, 10-02-2020 - 10-02-2020 View