Berdimuratov Parakhat Tajimuratovich>
Berdimuratov Parakhat Tajimuratovich
Technical Sciences (PhD) assistant professor
Information:
Faculty
Agricultural mechanization
Department
Operation and repair of machines
Degree
Technical Sciences (PhD) assistant professor
Contact:
Citations:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
User Accounts:

Berdimuratov Parakhat Tajimuratovich

Technical Sciences (PhD) assistant professor

List of Books

FULL TITLE LINK
Z.Sh. Sharipov, P.T.Berdimuratov, B.B.Xakimov (2021). “MASHINA TRAKTOR AGREGATLARINI DIAGNOSTIKALASH VA TEXNIK SERVISI” , TIQXMMI bosmaxonasida chop etildi.
П.Т. Бердимуратов, Н.А. Халикова (2021). МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО ПРЕДМЕТУ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС» , Отпечатано в типографии ТИИИМСХ
Berdimuratov Paraxat (2020). Mashinalar ishonchliligi va ta’mirlash asoslari” fanidan laboratoriya mashg’ulotlarini bajarish bo‘yicha USLUBIY QO‘LLANMA , Toshkent irrigatsiya va qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti
Berdimuratov Paraxat, Usarov Ohunjon (2020). Mashinalar ishonchUligi va ta’mirlash asoslari” fanidan amaliy mashg‘ulotlarni bajarish bo‘yicha USLUBIY QO‘LLANMA , Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti
Бердимуратов П.Т., Маматов Ф.М. (2019). РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФОРМОВЩИКА ГРЕБНЕЙ ДЛЯ ХЛОПКОВОЙ СЕЯЛКИ , ТИҚХММИ
Berdimuratov P.T Mamatov F.M (2019). РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФОРМОВЩИКА ГРЕБНЕЙ ДЛЯ ХЛОПКОВОЙ СЕЯЛКИ , ТАШ КЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ТИИИМСХ), 2019г - ISBN УДК 631.319.06 (043.2)