Hasanov Baxridin Baratovich>
Hasanov Baxridin Baratovich
Doctor of Technical Sciences, Professor
Information:
Faculty
Mechanization of hydromeliorative works
Department
Organization and technology of irrigation and drainage works
Degree
Doctor of Technical Sciences, Professor
Contact:
Phone
Citations:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
User Accounts:

Hasanov Baxridin Baratovich

Doctor of Technical Sciences, Professor

List of Projects

FULL TITLE LINK
ҚХА-7- 032-2015 - Сув омборлари лойқа чўкиндиларини тозалашнинг самарали технологияларини ишлаб чиқиш, 01-01-2015 - 31-01-2017
КХА-7-083-II - ЎРТА ВА КИЧИК СИЃИМЛИ ЎЗАНЛИ СУВ ОМБОРЛАРИ ЮЌОРИ БЬЕФЛАРИДАН МУАЛЛАЌ ЗАРРАЧАЛИ ЛОЙЌА ОЌИМЛАРНИ СУЃОРИЛАДИГАН ЕРЛАРГА ЧИЌАРИБ ЮБОРИШ БЎЙИЧА КОНСТРУКТИВ-ТЕХНОЛОГИК ТАДБИРЛАРНИ ИШЛАБ ЧИЌИШ, 01-02-2009 - 28-02-2011
КХА-7-108 - Ўрта ва кичик сиѓимли ўзанли сув омборлари юќори бъефларидан муаллаќ заррачали лойќа оќимларни суѓориладиган ерларга чиќариб юбориш бўйича конструктив-технологик тадбирларни ишлаб чиќиш, 01-01-2009 - 01-01-2011
5/2008 - ХИТОЙДА ИШЛАБ ЧИЌАРИЛГАН БИР ЧЎМИЧЛИ ГИДРАВЛИК ЭКСКАВАТОРЛАР ВА ЗЕМСНАРЯДЛАРЛАР БИЛАН ТАЪМИРЛАШ-ТОЗАЛАШ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ УЧУН ТАРМОЌ ИШЛАБ ЧИЌАРИШ МЕЪЁРЛАРИНИ ЯРАТИШ, 01-02-2008 - 01-02-2009
4/2008 - ЌУРИЛИШ ВА МЕЛИОРАЦИЯ МАШИНАЛАРИ ПАРКИ ОПТИМАЛ ТАРКИБИНИ БЕЛГИЛАШ ВА УНДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ИЛМИЙ УСЛУБИЙ АСОСИНИ ЯРАТИШ, 07-09-2008 - 04-03-2009
1/2008 - ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ЋАВЗА БОШЌАРМАЛАРИ СУЃОРИШ ВА ЗАХ ЌОЧИРИШ КАНАЛЛАРИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ТИКЛАШДА ТАЪМИРЛАШ-ТОЗАЛАШ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА МАШИНАЛАР МАЖМУИНИ ТАНЛАШ БЎЙИЧА ТАВСИЯЛАР, 01-09-2008 - 30-11-2008