Poʼlatov Jahongir Salimovich>
Poʼlatov Jahongir Salimovich
Assistant
Information:
Faculty
Mechanization of hydromeliorative works
Department
Life safety
Degree
Assistant
Contact:
Phone
Citations:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
User Accounts:

Poʼlatov Jahongir Salimovich

Assistant

List of Presentations

FULL TITLE LINK
O't o'chirish vositalarini o'rganish, 2020
Ishlab chiqarish xonalari va ish joylaridagi havo tarkibida bo'lgan gaz miqdorini aniqlash, 2020
Tuproqning solishtirma qarshiligini o'lchash va elektr uskunalarining yerga ulanadigan qismini hisoblash, 2020
Tizimiy tahlilda qo'llaniladigan logik amallar va xodisa belgilarini o'rganish, 2020
HFX amaliy mashg'ulot. Ishlab chiqarish binolari va ish joyidagi havoda bo‘lgan zararli gazlar miqdorini aniqlash., 2020sfsdfsdf
HFX amaliy mashg'ulot. Ishlab chiqarish xonalari va ish o‘rinlaridagi mikroiqlim ko‘rsatkichlarini o‘rganish va aniqlash, 2020sfsdfsdf