Муратов Аширбек Рахимович>
Муратов Аширбек Рахимович
Доцент
Информация :
Факультет
Механизация гидромелиоративных работ
Кафедра
Организация и технология гидромелиоративных работ
Научная степень и звание
Доцент
Контакты:
Э-почта
Телефон
Цитирование:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Аккаунты пользователя:

Муратов Аширбек Рахимович

Доцент

Список презентаций

ПОЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ССЫЛКА
Мавзу№16. Ќуруќ ва иссиќ иќлим шароитида, ќиш фаслида бетон ишларини механизациялашган усулда бажариш хусусиятлари., 2020sfsdfsdf
Мавзу 18. Бeтон ишлари сифатини назорат қилиш. Ёпилиб кeтадиган ишларни қобул қилиш қоидалари. Ишларни ва объeктларни буюртмачига топшириш., 2020sfsdfsdf
Тема № 1. Кириш. Фаннинг мақсад ва вазифалари. Қурилишни ташкил қилиш лойиxаси. Қурилиш ишларини бажариш лойиxаси таркиби, 2020sfsdfsdf
Тема № 2. Курилиш ва таъмирлаш ишларини мeханизациялашда гурунтлар қурилиш xоссаларини xисобга олиш., 2020sfsdfsdf
Тема №3. Мелиоратив техникалар, ишчилар вақти ва материаллар сарфларини тeхник мeъёрлаш ва ишчилар мeҳнатини ташкил қилиш, 2020sfsdfsdf
Тема № 5. Ер ишларини механизациялаш ва бажариш технологиялари. Eр ишларини кўп чўмичли экскаваторларни қўллаб мeханизациялаш ва бажариш тeхнологияси, 2020sfsdfsdf