Пулатов Жахонгир Салимович>
Пулатов Жахонгир Салимович
Ассистент
Информация :
Факультет
Механизация гидромелиоративных работ
Кафедра
Безопасность жизнедеятельности
Научная степень и звание
Ассистент
Контакты:
Э-почта
Телефон
Цитирование:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Аккаунты пользователя:

Пулатов Жахонгир Салимович

Ассистент

Список презентаций

ПОЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ССЫЛКА
O't o'chirish vositalarini o'rganish, 2020
Ishlab chiqarish xonalari va ish joylaridagi havo tarkibida bo'lgan gaz miqdorini aniqlash, 2020
Tuproqning solishtirma qarshiligini o'lchash va elektr uskunalarining yerga ulanadigan qismini hisoblash, 2020
Tizimiy tahlilda qo'llaniladigan logik amallar va xodisa belgilarini o'rganish, 2020
HFX amaliy mashg'ulot. Ishlab chiqarish binolari va ish joyidagi havoda bo‘lgan zararli gazlar miqdorini aniqlash., 2020sfsdfsdf
HFX amaliy mashg'ulot. Ishlab chiqarish xonalari va ish o‘rinlaridagi mikroiqlim ko‘rsatkichlarini o‘rganish va aniqlash, 2020sfsdfsdf