Abduraxmonov Sarvar Narzullayevich>
Abduraxmonov Sarvar Narzullayevich
т.ф.ф.д. PhD доцент
Ma'lumotlar:
Fakultet
Yer resurslarini boshqarish
Kafedra
Geodeziya va geoinformatika
Ilmiy daraja va unvon
т.ф.ф.д. PhD доцент
Bog‘lanish:
Telefon
+99871-237-19-16, +99893-545-34-34
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari: