Hoshimova Ma’suda Kamiljonovna>
Hoshimova Ma’suda Kamiljonovna
Dotsent
Ma'lumotlar:
Fakultet
Gidromelioratsiya
Kafedra
Pedagogika, psixologiya va o‘qitish metodikasi
Ilmiy daraja va unvon
Dotsent
Bog‘lanish:
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari: