Vahobov Valijon Vahobovich>
Vahobov Valijon Vahobovich
Dotsent, f.- m.f.n.
Ma'lumotlar:
Fakultet
Yer resurslarini boshqarish
Kafedra
Oliy matematika
Ilmiy daraja va unvon
Dotsent, f.- m.f.n.
Bog‘lanish:
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari:

Vahobov Valijon Vahobovich

Dotsent, f.- m.f.n.