Kuchkarova Dilarom Fayzullayevna>
Kuchkarova Dilarom Fayzullayevna
Texnika fanlar doktor
Ma'lumotlar:
Fakultet
Gidrotexnika qurilishi
Kafedra
Chizmachilik geometriya muhandislik grafikasi
Ilmiy daraja va unvon
Texnika fanlar doktor
Bog‘lanish:
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari: