Ibragimova Gulzoda Nabiyevna>
Ibragimova Gulzoda Nabiyevna
Assistent
Ma'lumotlar:
Fakultet
Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash
Kafedra
Umumtexnik fanlar
Ilmiy daraja va unvon
Assistent
Bog‘lanish:
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari:

Ibragimova Gulzoda Nabiyevna

Assistent

Videolar ro‘yxati

https://www.youtube.com/watch?v=-bnwV2XHEAQ
https://www.youtube.com/watch?v=pYAd6PmUa0U
https://www.youtube.com/watch?v=XnSpXguV2K0
https://www.youtube.com/watch?v=setG9WzbB0A
htps://www.youtube.com/watch?v=BSj6awbtBjst