Azizova  Nigora  Shavkatovna>
Azizova Nigora Shavkatovna
Assistent
Ma'lumotlar:
Fakultet
Qishloq va suv xo‘jaligi energiya ta’minoti
Kafedra
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish
Ilmiy daraja va unvon
Assistent
Bog‘lanish:
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari:

Azizova Nigora Shavkatovna

Assistent

Kitoblar ro‘yxati

TO‘LIQ NOMI HAVOLA
Газиева Р, Усманов А, Бозоров Э, Абдуллаева Д, Азизова Н (2020). Автоматизация технологических процессов гидромелиоративных систем методическое указание для проведения лабораторных занятий , ТИИИМСХ
Газиева Р,Усманов А,Абдуллаева Д, Азизова Н,Озодов Э (2020). Методическое указание для проведения лабораорных занятий по дисциплине "Автоматизация технологических процессов гидромелиоративных систем , ТИИИМСХ
Газиева Р, Усманов А, Азизова Н (2020). Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине" Автоматизация поливных систем и её экономическая эффективность" , ТИИИМСХ
Газиева Р, Усманов А, Азизова Н (2020). Sug'orich tizimlarini avtomatlashtirich va uning iqtisodiy samaradorligi " amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun uslubiy ko'rsatma , TIQXMMI
Бозоров э, Азизова Н, Имомова Н (2020). Injenerlik ishlari va ishlab chiqarishda inson faktori fanidan amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun uslubiy qo'llanma , ТИҚХММИ
А.М.Усманов., Р.Т.Газиева., Н.Ш.Азизова (2017). Автоматизация технологических процессов гидромелиоративных систем , ТИИИМСХ