Hasanov Baxridin Baratovich>
Hasanov Baxridin Baratovich
Texnika fanlari doktori, professor
Ma'lumotlar:
Fakultet
Gidromeliorativ ishlarni mexanizatsiyalash
Kafedra
Gidromelioratsiya ishlarini tashkil etish va texnologiyasi
Ilmiy daraja va unvon
Texnika fanlari doktori, professor
Bog‘lanish:
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari:

Hasanov Baxridin Baratovich

Texnika fanlari doktori, professor

Kitoblar ro‘yxati

TO‘LIQ NOMI HAVOLA
Г.Л.Фырлина А.У.Атажанов (2019). УСЛУБИЙ КЎРСАТМА (“Махсус ишлар” бўлими) , ТИҚХММИ
Irmuхаmеdоvа L.Х Firlinа G.L Ashrabova (2019). «Gidrotexnika qurilishi» bakalavriat ta’lim yo`nalishi talabalarining bitiruv malakaviy ishi oldi amaliyotini o`tkazish bo`yicha USLUBIY KO`RSATMA , ТИҚХММИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ» Г.Т.Давранов,доц, Г.Л. Фырлина, ст.преп М.А.Ашрабова, ст.преп (2018). МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ» , ТИИИМСХ
Г.Т.Давранов, доц Г.Л. Фырлина, ст.пр. М.А.Ашрабова, асс. (2018). МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ , ТИИИМСХ
Фырлина Г.Л., ст.преп Атажанов А.У., асс (2018). «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ» (раздел «Специальные работы) , ТИИИМСХ
И.Аҳмедов, Ў.Ҳусанходжаев, Ш.Байматов (2014). ГИДРОТЕХНИКА ҚУРИЛИШИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА РЕЖАЛАШТИРИШ II -қисм