Irmuxamedova Lyudmila Xasanovna>
Irmuxamedova Lyudmila Xasanovna
Texnika fanlari nomzodi, dotsent
Ma'lumotlar:
Fakultet
Gidromeliorativ ishlarni mexanizatsiyalash
Kafedra
Gidromelioratsiya ishlarini tashkil etish va texnologiyasi
Ilmiy daraja va unvon
Texnika fanlari nomzodi, dotsent
Bog‘lanish:
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari:

Irmuxamedova Lyudmila Xasanovna

Texnika fanlari nomzodi, dotsent

Kitoblar ro‘yxati

TO‘LIQ NOMI HAVOLA
Б.Б. Хасанов, Л.Х. Ирмухамедова, Г. Л. Фырлина (2020). Производство гидротехнических работ (земляные и бетонные работы) , TIQXMMI bosmaxonasi
Irmuхаmеdоvа L.Х. Firlinа G.L. (2019). BАKАLАVR BITIRUV MАLАKАVIY ISHINI BАJАRISH BO`YICHА USLUBIY KO`RSАTMА , ТИҚХММИ
Ирмухамедова Л.Х, доцент Фырлина Г.Л, ст.преподаватель Ашрабова М.А, ст.преподаватель (2019). МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ по прохождению практики, предшествующей выпускной квалификационной работе бакалавра для студентов по направлению 5340700 ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО , ТИИИМСХ
Ирмухамедова Л.Х, доцент Фырлина Г.Л, ст.преподаватель Ашрабова М.А, ст.преподаватель (2019). МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА , ТИИИМСХ
Ирмухамедова Л.Х, доцент Фырлина Г.Л, ст.преподаватель Ашрабова М.А, ст.преподаватель (2019). по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ» , ТИИИСХ
Irmuхаmеdоvа L.Х Firlinа G.L Ashrabova (2019). BАKАLАVR BITIRUV MАLАKАVIY ISHINI BАJАRISH BO`YICHА USLUBIY KO`RSАTMА , ТИҚХММИ