Alimuxamedova Nodira Yadgarovna>
Alimuxamedova Nodira Yadgarovna
Katta oʻqituvchisi
Ma'lumotlar:
Fakultet
Gidromeliorativ ishlarni mexanizatsiyalash
Kafedra
Gumanitar fanlar
Ilmiy daraja va unvon
Katta oʻqituvchisi
Bog‘lanish:
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari:

Alimuxamedova Nodira Yadgarovna

Katta oʻqituvchisi

Maqolalar ro‘yxati

TO‘LIQ NOMI HAVOLA
ЁШЛАРДА АХБОРОТ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ДАВР ТАЛАБИ, 2018
Konferensiya maqolalari
Образование как основа человеческого развития, 2018
Konferensiya maqolalari
Ёшларда фукаролик позициясини шакллантиришнинг ижтимоий-ҳуқуқий асослари, 2017
Konferensiya maqolalari
Фукаролик жамиятини шакллантиришнинг асосий омиллари, 2017
Konferensiya maqolalari
Баркамол шахсни тарбиялашда таълим- тарбиянинг урни, 2017
Konferensiya maqolalari
Ёш авлоднинг маънавий олами дахлсизлигини асраш – давр талаби, 2016
Konferensiya maqolalari