Alimuxamedova Nodira Yadgarovna>
Alimuxamedova Nodira Yadgarovna
Katta oʻqituvchisi
Ma'lumotlar:
Fakultet
Gidromeliorativ ishlarni mexanizatsiyalash
Kafedra
Gumanitar fanlar
Ilmiy daraja va unvon
Katta oʻqituvchisi
Bog‘lanish:
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari:

Alimuxamedova Nodira Yadgarovna

Katta oʻqituvchisi

Maqolalar ro‘yxati

TO‘LIQ NOMI HAVOLA
Глобаллашув ва ёшларда миллий ўзликни англаш, 2014
Konferensiya maqolalari
Таълим тизимида хуқуқий маданият ва мафкуравий жараёнлар уйғунлигини таъминлашнинг устувор йўналишлари, 2013
Konferensiya maqolalari
Миллий ўзликни англашда диний ва миллий қадриятларнинг ўрни, 2013
Konferensiya maqolalari
Глобаллашув шароитида миллий ўзликни сақлаш масалалари, 2013
Konferensiya maqolalari
МИЛЛИЙ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖАРАЕНЛАРИ ВА СИНЕРГЕТИКА, 2013
OAK
Познавательный потенциал синергетики в сфере социально-философского знания, 2012
Konferensiya maqolalari