Alimuxamedova Nodira Yadgarovna>
Alimuxamedova Nodira Yadgarovna
Katta oʻqituvchisi
Ma'lumotlar:
Fakultet
Gidromeliorativ ishlarni mexanizatsiyalash
Kafedra
Gumanitar fanlar
Ilmiy daraja va unvon
Katta oʻqituvchisi
Bog‘lanish:
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari:

Alimuxamedova Nodira Yadgarovna

Katta oʻqituvchisi

Maqolalar ro‘yxati

TO‘LIQ NOMI HAVOLA
Комил инсоннинг фалсафий муаммолари, 2012
Konferensiya maqolalari
Миллат ва идентификация жараёнида примордиализм окимининг мохияти, 2012
OAK
Духовно-культурные основы нации, 2011
Konferensiya maqolalari
Ғарб фалсафасида “миллат тушунчаси”, 2011
OAK
Особенности этносоциальных процессов в современном Узбекистане, 2010
Konferensiya maqolalari
Особенности социолизации личности в узбекистанском обществе, 2010
Konferensiya maqolalari