Abdiramanov Rashid Duschanovich>
Abdiramanov Rashid Duschanovich
Katta oʻqituvchi
Ma'lumotlar:
Fakultet
Yer resurslarini boshqarish
Kafedra
Geodeziya va geoinformatika
Ilmiy daraja va unvon
Katta oʻqituvchi
Bog‘lanish:
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari: