Pulatov Alim Salimovich>
Pulatov Alim Salimovich
EkoGAT markazi rahbari, professor
Ma'lumotlar:
Fakultet
Gidromelioratsiya
Kafedra
EkoGAT
Ilmiy daraja va unvon
EkoGAT markazi rahbari, professor
Bog‘lanish:
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari: