Raxmanberdiyeva	Nadira	Bilalovna>
Raxmanberdiyeva Nadira Bilalovna
Assistent
Ma'lumotlar:
Fakultet
Ekologiya va huquq
Kafedra
Gumanitar fanlar
Ilmiy daraja va unvon
Assistent
Bog‘lanish:
E-pochta
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari: