Abduraxmonov Sarvar Narzullayevich>
Abduraxmonov Sarvar Narzullayevich
dotsent. PhD
Ma'lumotlar:
Fakultet
Yer resurslari va kadastr fakulteti
Kafedra
Geodeziya va geoinformatika
Ilmiy daraja va unvon
dotsent. PhD
Bog‘lanish:
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari: