Abdumirhakim Axmedov>
Abdumirhakim Axmedov
PHD
Ma'lumotlar:
Fakultet
Gidromelioratsiya
Kafedra
Fizika va kimyo
Ilmiy daraja va unvon
PHD
Bog‘lanish:
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari: