Ahmedov Azamat Kamilovich>
Ahmedov Azamat Kamilovich
Iqtisodiyot kafedrasi dotsenti, PhD
Ma'lumotlar:
Fakultet
Iqtisodiyot fakulteti
Kafedra
Iqtisodiyot
Ilmiy daraja va unvon
Iqtisodiyot kafedrasi dotsenti, PhD
Bog‘lanish:
E-pochta
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari:

Ahmedov Azamat Kamilovich

Iqtisodiyot kafedrasi dotsenti, PhD