Usmanov Yusuf Alikulovich>
Usmanov Yusuf Alikulovich
Assistent
Ma'lumotlar:
Fakultet
Yer resurslarini boshqarish
Kafedra
Yerdan foydalanish
Ilmiy daraja va unvon
Assistent
Bog‘lanish:
Telefon
+99871-237-19-47
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari: