Sattarov Muzaffar Normurodovich>
Sattarov Muzaffar Normurodovich
Assistent
Ma'lumotlar:
Fakultet
Gidrotexnika qurilishi
Kafedra
Qurilishni tashkillashtirish va texnologiyasi
Ilmiy daraja va unvon
Assistent
Bog‘lanish:
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari: